Vandskade – hvad gør du, hvis skaden sker?

Vandskade – hvad gør du, hvis skaden sker?

22. januar 2019 0 Af Administratoren

I rigtig mange hjem kan den største frygt være, at der sker noget med sine ting, hvad end det er i form af indbrud, brand eller oversvømmelse i kælder eller lignende. Dette er desværre en ting, man ikke selv er hærde over, og man kan derfor forholde sig til, hvad man kan gør, hvis skaden sker. Nedenfor vil følge råd i forbindelse med en vandskade, som kan opstå på mange måder.

Når skaden sker

Vandskaden kan opstå som følge af en brand og slukningsarbejdet, øversvømmelse, skybrud, ved et sprængt vandrør eller ved kloakvand, der trænger op gennem afløbet. Det kan også ske ved opvaskemaskinen pludselig er utæt, hvis overboen ikke har slukket vandhanen, hvis et akvarie går i stykker eller lignende uheld. Altså er det tydeligt, at skaden ofte opstår pludseligt, og det ofte sker uden, at man selv er herre over det og typisk på kort tid. Derfor kan det være en god ide at forholde sig til, hvordan man bør reagere, når skaden sker. Det følgende er derfor relevant både, hvis du allerede er kommet ud for en vandskade, men også som almen viden i tilfælde af du en dag skulle være uheldig, at skaden rammer dig.

Når skaden sker, bør man reagere hurtigt og hurtigst muligt få fjernet vandet. I den forbindelse bør man lokalisere og få stoppet kilden til skaden, hvis det er tilfælde, hvor der bliver ved at komme vand. Vandet skal hurtigt fjernes således skaden breder sig mindst muligt. Næste skridt er at få affugtet efter vandet. I dette tilfælde er det ikke sikkert,at gulve og vægge kan tørre helt af sig selv, da fugten kan have svært ved at komme væk, og i disse tilfælde kan der opstå følger af skaderne i form af eksempelvis skimmelsvamp, hvis fugten ikke kommer væk. Da kan det være fornuftigt at kontakte en fagmand på området, således at du sikrer dig langsigtede resultater med bekæmpelsen af vandskaden.

Bekæmpelse af vandskade

Med PRO Industri & Skadeservice får du en professionel leverandør med særlig fokus på de langsigtede og sikre resultater, så du kan føle dig tryg, efter vandskaden har ramt.

Man bør i alle tilfælde have stor respekt for den lange række af følgeskader, som man kan opleve efter en vandskade. Selvom skimmelsvamp kan skjule sig for øjet, er det en af de væsenligeste og farligste følger af en vandskade.  Af denne grund er det ekstra vigtigt at reagere hurtigt, hvis man reagere hurtigt kan man måske undgå, at vandskaderne udvikles til yderligere fugtskader og forhøjet fugtighed.

Lad PRO Industri & Skadeservice vurdere følgeindsatsen efter din vandskade, således at du sikre dig den bedst mulige indsats. Medarbejderne tager sig af alle former for vandskader, som eksempelvis; Vandskade i forbindelse med skybrud, vandskade i forbindelse med brand, opsætning af affugter, fugtmålinger, fugtrapporter,nedpakning og flytning af indbo – med indbo menes møbler, ting mm., rengøring af indbo, opsamling af vand, korrosionsbeskyttelse, opsætning af affugter, rengøring efter vandskade, desinficering efter vandskade.