Tegn på at du bør få tjekket din isolering

Tegn på at du bør få tjekket din isolering

7. marts 2019 Slået fra Af HDesign

Synes du din varmeregning er for høj? Føles det som om det trækker bestemte steder i huset? Har du problemer med fugt og/eller skimmelsvamp? Så er det måske tid til at få tjekket din isolering.

En høj varmeregning

Oplever du en uforholdsmæssig høj varmeregning i forhold til antallet af kvadratmeter, så kan årsagen være at huset trænger til efterisolering. Ved efterisolering kan varmeregningen nedsættes med op til 50%. Besparelsen vil dog være afhængig af husets alder, og om der allerede er blevet isoleret eller efterisoleret. Du vil ved at få foretaget et isoleringstjek, kunne få bedømt din isolering og hvor meget du kan forvente at spare på varmeregningen.

 

Er du generet af kuldeslag og/eller træk?

Er du generet af kuldeslag eller træk, kan årsagen være, at huset er utæt ved fuger og vinduer, eller at der forekommer kuldenedfald. Er der store og kolde overflader i huset, som f.eks. vinduer eller vægge, vil luften der passerer forbi disse flader blive nedkølet og tung. Dermed falder luften nedad og bevirker kolde luftstrømme, der vil opfattes som træk.

Efterisolerer du vægge og lofter vil du opnå, at overfladerne får en højere temperatur, du vil derfor ikke mærke kuldeslag fra dem. Du kan også nedsætte kuldeslag fra vinduer betydeligt ved, at udskifte gamle vinduer med nye energivinduer. Utætte fuger ved vinduer, døre og murværk vil efter tætning, også kunne nedsætte både træk og varmeforbruget.

Skimmelsvamp på væggene?

Oplever du skimmelsvamp langs fodpanelerne, bag ved skabe eller billeder, så skyldes det at væggene er kolde, og der dannes kondens i mødet med den varme luft. Dermed er der god mulighed for, at der udvikles skimmelsvamp.

Fugten behøver ikke udelukkende komme fra kolde uisolerede vægge eller lofter. Manglende udluftning vil i høj grad forværre et fugtproblem.

Er huset tidligere efterisoleret?

En gennemgang af husets konstruktion (f.eks. tag, skunk, ydervægge) kan vil give klarhed over, om der er isoleret og med hvilket materiale. Har du tegninger over huset, vil du ud fra den også kunne se hvor og hvor meget der er isoleret.

 

Gns. varmeforbrug pr. m2 i etplanshus med fjernvarme kWh pr. år
Huse opført før 1962 uden efterisolering 200
Huse opført før 1977 uden efterisolering 170
Huse opført efter 1977 110
Huse opført efter 1998 90
Huse opført efter 2012 75

Kilde: Dong Energy